หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาในภาคปกติหรือในรูปแบบของ Sand Box ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาในภาคปกติหรือในรูปแบบของ Sand Box ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

admin tong
2022-06-07 14:16:10

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมคณาจารย์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม เข้าพบ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ ประธานบริษัท วงษ์พาณิชย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ก่อตั้งบริษัทคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิล วงษ์พาณิชย์ จำกัด ณ ศูนย์รับสินค้าวงษ์พาณิชย์  วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการศึกษาในภาคปกติหรือในรูปแบบของ Sand Box ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท นอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางในความร่วมมือทางวิชาการอื่น ๆ เช่นการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นต่าง ๆ ซึ่งทางสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมได้ข้อคิดและแนวทางในการดำเนินงานมากมายจากการเดินทางไปในครั้งนี้