หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดทำกรอบภาระงานของบุคลากร
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการจัดทำกรอบภาระงานของบุคลากร

admin tong
07 พฤศจิกายน 2566 16:55:06


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน ร่วมประชุมการจัดทำกรอบภาระงานของบุคลากร เพื่อกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานให้เป็นไปในแนวทางที่กำหนด ผ่าน Google Meet และห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ