หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1

admin tong
07 พฤศจิกายน 2566 17:00:06


วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน นางชนิดา ชิราพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ และบุคลากร เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet