หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021

admin tong
2021-12-07 10:14:55


เมื่อระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2564 คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICAPMA-JMAG 2021 ในนามเจ้าภาพร่วม The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) Nongnooch Pattaya International Convention and Exhibition Center (NICE) PATTAYA, THAILAND December 1st-4th, 2021