หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมในการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2

admin tong
08 กรกฏาคม 2565 14:48:40


วันที่ 7 กรกฎาคม  2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยอาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานสำนักฯ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ ลงสำรวจพื้นที่และเตรียมความพร้อมการดำเนินการด้านอุปกรณ์การถ่ายทำ เพื่อรับมอบนโยบายการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2  ณ  หอประชุมสุนันทานุสรณ์