หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2

admin tong
2022-07-08 18:05:13


วันที่ 8 กรกฎาคม 2565  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองบริหารงานบุคคล จัดการประชุมมอบนโยบายแก่บุคลากรประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 ผ่านช่องทาง Online และ On-site โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์