หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567
รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567

admin tong
09 กุมภาพันธ์ 2567 21:33:31


วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิธิมา แก้วมณี บรรณารักษ์ชำนาญการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 ในหัวข้อ "พลังงานสีเขียว เพื่อความยั่งยืน (Green Energy for Sustainability)" ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ณ ริเวอร์ไรน์เพลส โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ จ.นนทบุรี และศูนย์การศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู) เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ