หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทดสอบระบบเจ้าหนี้ (AP) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับกองคลัง”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ “ทดสอบระบบเจ้าหนี้ (AP) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับกองคลัง”

admin tong
09 มีนาคม 2566 11:33:26


วันที่ 8 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุม  “ทดสอบระบบเจ้าหนี้ (AP) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับกองคลัง”ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบ เข้าร่วมประชุม ในการให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานกับทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ