หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote 20
ศูนย์วิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote 20

SSRU ADMIN
2021-03-09 17:58:25


ศูนย์วิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote 20

       วันที่ 9 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมช่วยจัดการบรรณานุกรม Endnote 20 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมการอบรม โดยมี คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จาก บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room1 อาคาร 31 ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ