หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “การทดสอบระบบ Mobile Application ครั้งที่ 2” ร่วมกับ กองบริการการศึกษา กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุม “การทดสอบระบบ Mobile Application ครั้งที่ 2” ร่วมกับ กองบริการการศึกษา กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล

admin tong
09 เมษายน 2566 16:54:14


วันที่ 7 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุม  “การทดสอบระบบ Mobile Application ครั้งที่ 2” ร่วมกับ กองบริการการศึกษา กองคลัง และกองบริหารงานบุคคล ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีบุคลากรที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ในการให้ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานกับทีมพัฒนาระบบ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ