หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
2021-11-09 16:58:34


วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมหารือการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลของศิษย์เก่า และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทางเว็บไซต์ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ