หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

admin tong
10 มกราคม 2567 15:36:15


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการปิดระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
เพื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์เครือข่ายหลักจัดเส้นทางขนาดใหญ่ (100 Gbps) ในวันจันทร์ที่ 15 ม.ค. 67
เวลา 19.00 - 23.00 น. ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้ (ทั้งภายในและภายนอก)
และไม่สามารถเข้าใข้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กรุงเทพฯ) ได้
ขออภัยในความไม่สะดวก