หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าติดตั้งระบบรายงานตัวนักศึกษา (รอบ Portfolio)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าติดตั้งระบบรายงานตัวนักศึกษา (รอบ Portfolio)

SSRU ADMIN
2021-03-10 18:29:40

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าสนับสนุนการติดตั้งระบบรายงานตัวนักศึกษา (รอบ Portfolio)

       วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ  เข้าสนับสนุนการติดตั้งระบบรายงานตัวนักศึกษา (รอบ Portfolio) ประจำปี 2564 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2564 ณ อาคาร 38 ชั้น 4 ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา