หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin tong
10 เมษายน 2567 11:37:18


วันที่ 9 เมษายน 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย  นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมประชุม "แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล" ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สำหรับคณะทำงาน กองบริหารงานบุคคล กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา  ณ ห้อง iMac Lab อาคาร 31 ชั้น 2