หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13
ศูนย์วิทยบริการสัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13

admin tong
10 มิถุนายน 2565 14:50:35


 วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และทีมงาน สัมภาษณ์และถ่ายทำวีดิทัศน์ คุณสุชล สุขเกษม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินและผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนบ้านสารภี จ.สมุทรสงคราม หนังสือมีชีวิตสวนสุนันทา เล่มที่ 13 ในโครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library)