หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ"
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ"

SSRU ADMIN
01 กรกฏาคม 2564 14:18:51


วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีแก่ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ"