หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

SSRU ADMIN
2021-03-11 18:58:44

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564

       วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบวารสารวิชาการให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ เป็นวิทยากร ให้การบรรยาย เรื่อง “การยกระดับวารสารสู่ระดับนานาชาติ” ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5