หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2564

SSRU ADMIN
2021-03-11 19:00:14

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2564

       วันที่ 11 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ  ตรวจความเรียบร้อยการใช้งานระบบรายงานตัวนักศึกษา ประจำปี 2564  (รอบ Portfolio) โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2564 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 อาคาร 38