หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564

admin tong
2021-10-11 15:54:08

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet