หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์”

admin tong
2022-01-12 17:20:53


วันที่ 12 มกราคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นประธานกล่าวเปิด “การใช้งานโปรแกรม Canva เพื่อการออกแบบประชาสัมพันธ์” ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ สุขก้อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นวิทยากรในการอบรม เพื่อต่อยอดการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3