หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1

admin tong
2022-01-12 17:32:59


วันที่ 12 มกราคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมกลุ่มความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1 โดยกลุ่มการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) กลุ่มย่อย 1 ได้เข้าพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย ธรรมเสน่ห์ ผู้ทรงคุณวุฒิ KM ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม google meet ในหัวข้อ “เรื่อง การประยุกต์ใช้ Google for Education สำหรับการปฏิบัติงาน” เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและนำเสนอการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่ม เพื่อนำไปดำเนินงานต่อไป