หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม SSRU Open House online 2021
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม SSRU Open House online 2021

SSRU ADMIN
2021-03-12 18:02:57

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม SSRU Open House online 2021

       วันที่ 12 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์มาธุสร แข็งขัน หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (ระบบการศึกษาทางไกล) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน SSRU Open House online 2021 ณ ห้องประชุมสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ