หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย

admin tong
12 เมษายน 2566 10:29:42


วันที่ 10 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้าร่วมงาน “สุขสันต์วันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย” และรดน้ำขอพรจากผู้บริหารเพื่อความเป็นสิริมงคล นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์และศูนย์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม