หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566“
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566“

admin tong
12 เมษายน 2566 10:32:52


วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพรคณะผู้บริหารของสำนักฯ ในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566“ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากร ได้รดน้ำขอพรและแสดงความเคารพผู้บริหาร เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมไปถึงเป็นการสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย