หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมการจัดเตรียมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 1/2565
ประชุมการจัดเตรียมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 1/2565

SSRU ADMIN
12 กรกฏาคม 2564 18:52:59


วันที่ 12 กรกฏาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ จัดประชุม การจัดเตรียมเว็บไซต์ประจำตัวบุคลากรสายวิชาการ (Moodle) เวอร์ชั่นใหม่ สำหรับสนับสนุนการประเมินผลปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 1/2565 ผ่านระบบ Google meet