หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Hybrid Learning Classroom
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Hybrid Learning Classroom

admin tong
13 กุมภาพันธ์ 2567 15:03:33


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าเยี่ยมชมห้องเรียน Hybrid Learning Classroom ของ คณะครุศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และศูนย์วิทยบริการ