หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

SSRU ADMIN
13 กันยายน 2564 16:14:38


วันที่ 13 กันยายน 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่ม IT กลุ่มย่อยที่ 1 นำโดย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วยสมาชิก นำเสนอผลงาน ในหัวข้อ “เทคนิคการป้องกันภัยคุกคามด้านข้อมูลส่วนบุคคล” ในกิจกรรม KM SHARE & LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 "ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มุ่งสู่การทำงานวิถีใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล"  ซึ่งจัดขึ้นโดยกองนโยบายและแผน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meet