หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม CPH Ambassador 2023 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด CPH Ambassador 2023
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ จัดกิจกรรม CPH Ambassador 2023 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด CPH Ambassador 2023

admin tong
13 กันยายน 2566 11:04:39


วันที่ 11 กันยายน 2566 (EP3/3)

????ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์สุรีย์วรรณ สีลาดเลา หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาจารย์ประจำสาขาฯ และอาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

????????‍♂️เข้าร่วมกิจกรรม CPH Ambassador 2023 และร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินผู้เข้าประกวด CPH Ambassador 2023 

????สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ขอแสดงความยินดีกับ (น้องพีช) นายพรณรค์ ดีมาก Mr. CPH Ambassador 2023

และ (น้องเฟรช) นางสาวกมลวรรณ พรหมพันธุ์ใจ ตำแหน่ง Miss CPH Ambassador 2023

และขอแสดงความยินดีกับตำแหน่ง Popular Vote CPH Ambassador 2023 (น้องเจมส์) นายอนันต์ นิทอง 

????ขอขอบพระคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านในครั้งนี้ที่ให้เกียรติกับทางสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

????ณ หอประชุมเบญจศิลาดล  อาคารศรีสุนันท์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม 

#ssru #ssruswitch #prssru

#วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

www.ssru.ac.th

www.ahs.ssru.ac.th

Twitter:ahsssru

Instagram:ahs.ssru

Youtube:ahs@ssru.ac.th

โทร. 034-773904-5