หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตราฐานของมหาวิทยาลัย SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครปฐม
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ตรวจเยี่ยมการจัดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตราฐานของมหาวิทยาลัย SSRU-TEP ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาเขตนครปฐม

admin tong
2021-12-13 10:08:18