หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:17:53

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ

       วันที่ 14 มกราคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการปฏิบัติงานและวางแผนการทำงานของบุคลากรศูนย์วิทยบริการ ผ่านระบบ Google Meet