หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนและติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ

SSRU ADMIN
14 กรกฏาคม 2564 16:51:59


วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด ประชุมเพื่อวางแผน และติดตามการดำเนินงานของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ในช่วงของการปฏิบัติงาน Work From Home โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet