หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน U-Ranking
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน U-Ranking

admin tong
2021-10-14 16:09:18

วันที่ 14 ตุลาคม 2564   สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงาน U-Ranking นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นางชนิดา ชิราพฤกษ์ รักษาการหัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ google meet