หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 3 (Data Governance and Personal Data Protection Course 3)
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รุ่น 3 (Data Governance and Personal Data Protection Course 3)

admin tong
2021-10-14 16:48:54

วันที่ 14 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรธรรมมาภิบาลข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  รุ่น  3  (Data Governance and Personal Data Protection Course 3) ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย  ระหว่างวันที่  14- 15 ตุลาคม 2564 ผ่าน zoom meeting