หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา Smart Student (งานรับสมัครรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษา)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา Smart Student (งานรับสมัครรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษา)

SSRU ADMIN
2021-02-15 16:09:26

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา Smart Student (งานรับสมัครรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษา)

       วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมการใช้งานระบบทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา Smart Student (งานรับสมัครรายงานตัว และชำระค่าธรรมเนียมนักศึกษา) ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ให้สามารถเชื่อมโยงระบบการเงิน ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ