หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > หลักสูตรใน Coursera มีความทันสมัยเนื้อหาเข้าใจง่ายมีคุณภาพ
หลักสูตรใน Coursera มีความทันสมัยเนื้อหาเข้าใจง่ายมีคุณภาพ

admin tong
15 มีนาคม 2565 10:18:51

Cybersecurity for Everyone

            สำหรับผม หลักสูตรใน Coursera มีความทันสมัยเนื้อหาเข้าใจง่ายมีคุณภาพ และความรู้สามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานในองค์กรได้ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเข้าถึงง่ายทุกคนใช้เป็นสะดวกต่อการเชื่อมต่อข้อมูล ดังนั้นถ้าไม่เรียนรู้และไม่เข้าใจกระบวนการ อาจทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพ 

            ผมจึงมีความสนใจ และเลือกเรียนคอร์ส Cybersecurity for Everyone ความปลอดภัยทางไซเบอร์ เพราะต้องการทราบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้งาน Internet และ Mobile Application ลดความเสี่ยง จากการถูกโจมตีทางอินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์และองค์กร