หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 3
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 3

admin tong
15 เมษายน 2566 23:44:22


วันที่ 11 เมษายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 3 ” ให้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ. ห้อง IMac lab