หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ "Leading University Through the Digital Transformation"
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ "Leading University Through the Digital Transformation"

admin tong
2021-10-15 18:06:05


วันที่ 15 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมสัมมนาออนไลน์ "Leading University Through the Digital Transformation" โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวเปิดงาน ฃึ่งจัดขึ้นโดย คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนสู่ความเป็นดิจิทัลของสถาบันอุดมศึกษาไทย ผ่าน zoom meeting