หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

admin tong
2021-10-15 18:10:54

 วันที่ 15 ตุลาคม 2564   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาโครงการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)  ประจำปีงบประมาณ 2565  เพื่อพิจารณาแนวทางการบอกรับฐานข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่าน zoom meeting