หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

admin tong
2021-11-15 16:19:37


วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 บุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมแนวทางการดำเนินงาน KM ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจัดขึ้นโดย กองนโยบายและแผน ผ่าน Google Meet