หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุม "การพัฒนานโยบายด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย"
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุม "การพัฒนานโยบายด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย"

admin tong
15 พฤศจิกายน 2566 10:35:47


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้   และบุคลากร ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ในการประชุม "การพัฒนานโยบายด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัย" เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงรับฟังข้อเสนอแนะ และแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดการใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากร ณ.ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ