หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉพาะอาคาร 32
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉพาะอาคาร 32

admin tong
15 พฤศจิกายน 2566 15:25:48

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอประกาศ "ปิดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เฉพาะอาคาร 32" ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 - 23.00 น. เพื่อทำการปรับปรุงจุดเชื่อมต่อเครือข่ายสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) อาคาร 32 ส่งผลกระทบให้อาคาร 32 ไม่สามารถเข้าใข้งานระบบต่างๆ ของมหาวิทยาลัย รวมถึงไม่สามารถเข้าใช้งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้