หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาและวิทยากรในกิจกรรมออนไลน์ "รักและศรัทธา สวนสุนันทาบ้านเรา" ร่วมพูดคุยแบบ EXCLUSIVE สร้างแรงบันดาลใจ กับคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวต้อนรับนักศึกษาและวิทยากรในกิจกรรมออนไลน์ "รักและศรัทธา สวนสุนันทาบ้านเรา" ร่วมพูดคุยแบบ EXCLUSIVE สร้างแรงบันดาลใจ กับคุณเต๋า สมชาย เข็มกลัด

admin tong
2021-12-15 10:38:25