หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Switch)
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Switch)

admin tong
16 กุมภาพันธ์ 2567 16:22:39


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และทีมงานระบบเครือข่ายฯ เข้าดำเนินการติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Switch) ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และช่วยเพิ่มศักยภาพการทำงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร