หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

admin tong
16 กุมภาพันธ์ 2567 16:27:23


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต และทีมงานระบบเครือข่ายฯ เข้าดำเนินการเปลี่ยนอุปกรณ์ Access Point คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการกระจายสัญญาณ wireless เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น