หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการฏิบัติงาน ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการฏิบัติงาน ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม

SSRU ADMIN
2021-02-16 17:00:13

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการฏิบัติงาน ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรฝ่ายฝึกอบรม

       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานและการปฏิบัติงาน ให้กับนักวิชาการคอมพิวเตอร์และบุคลากรฝ่ายฝึกอบรมของสำนักฯ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ