หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริหารจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริหารจัดอบรมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ผ่านระบบออนไลน์ (Google Meet)

admin tong
2022-03-16 10:27:20