หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 15 และอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

SSRU ADMIN
2021-05-16 15:31:20


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการ ICT ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  โดยมอบหมายให้ นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายรุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษา รวมไปถึงสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 - 16 พฤษภาคม 2564