หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

SSRU ADMIN
16 สิงหาคม 2564 20:42:31

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ร่วมประชุมรายงานการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานการติดตามผลการดำเนินงาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีและผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet