หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ

SSRU ADMIN
16 กันยายน 2564 20:17:51

วันที่ 16 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์พร้อมด้วยบุคลากร จัดประชุมการพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลหอจดหมายเหตุของศูนย์วิทยบริการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet