หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทดสอบระบบ คลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการทดสอบระบบ คลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา

admin tong
16 พฤศจิกายน 2566 15:56:25


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดประชุมการทดสอบระบบ คลังหน่วยกิต Credit Bank ของกองบริการการศึกษา ในระบบงานของผู้สมัครเรียน โดยมีบุคลากรของกองบริการการศึกษาเข้าร่วมทดสอบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ